Vì sao Affiliate được xem là phương thức marketing mạnh mẽ hiện nay? - YBAI AFFILIATE