Trang chủ » Hoa hồng trên YBAI

Hoa hồng trên YBAI

bởi ybai

Hôm nay MODORO sẽ đề cập đến các loại chính sách hoa hồng trong YBAI để Anh/Chị có thể hiểu hơn và áp dụng vào chính sách hiện có của Anh/Chị cho phù hợp. Hãy cùng theo dõi nhé.

4 LOẠI CHÍNH SÁCH HOA HỒNG

1. Chiết khấu mặc định:

Là số tiền tối đa được trích ra từ đơn hàng (có thể chọn % hoặc $): để chia cho mạng lưới cộng tác viên. 

Ví dụ : Ta có mức chiết khấu mặc định là 15%

Vậy đơn giản đơn hàng 10tr sẽ được chiết khấu 1,5tr cho mạng lưới cộng tác viên.

2. Chiết khấu theo giá trị đơn hàng

 Là số tiền tối đa được trích ra từ đơn hàng để chia cho mạng lưới cộng tác viên nhưng được thiết lập theo mức tổng của đơn hàng.

Ví dụ:

MinMaxChiết Khấu
01tr10%
1tr5tr13%
5trDương vô cùng15%

Tổng tiền đơn là 2,5 triệu.
1tr < X < 5 triệu => Chiết khấu 13%

= 13% * 2,5 triệu = 325k

3. Chiết khấu theo giá bán

Là số tiền (%) tối đa trích ra từ đơn hàng được thiết lập theo giá bán của sản phẩm để chia cho mạng lưới cộng tác viên. Nếu đơn hàng có nhiều sản phẩm với giá và chiết khấu khác nhau thì tổng hoa hồng cho mạng lưới sẽ là tổng số tiền được chiết khấu theo giá bán của từng sản phẩm. 

Ví dụ:

MinMaxChiết Khấu
0500K10%
501K1000K13%
1001KDương vô cùng15%

Ta có đơn hàng sau

Sản phẩmGiáSố lượngChiết Khấu
SP1300K1300 * 1 * 10%
= 30k
SP2600K2600 * 2 * 13%
= 156k
SP33000K33000* 2 * 15%
= 900k

Vậy Tổng chiết khấu = 30 + 156 + 900 = 1086k

4. Chiết khấu theo từng sản phẩm ($):

Là số tiền tối đa được trích ra từ một sản phẩm trong giỏ hàng để chia cho mạng lưới cộng tác viên. Nhưng là số tiền được thiết lập riêng cho sản phẩm đó.

Nếu một sản phẩm bất kỳ trong đơn hàng có thiết lập này thì chỉ riêng sản phẩm đó được chiết khấu riêng, các sản phẩm còn lại sẽ theo 1 trong 3 cấu hình trên

Có thể dùng kết hợp với 1 trong 3 loại chiết khấu trên, Có thể cấu hình trong plugin tích hợp với website bán hàng

ví dụ:

Ta có mức chiết khấu mặc định là 15%

Vậy đơn hàng sau:

Sản phấmGiáSố lượngChiết khấu
SP1300K1300 * 1 * 15%
= 45k
SP2700K2700 * 2 * 15%
= 210k
SP3 (chiết khấu 30%)1200K11200 * 1 * 30%
= 360k

Vậy Tổng chiết khấu = 45 + 210 + 360 = 615k

5 LOẠI HOA HỒNG DÀNH CHO HỆ THỐNG CỘNG TÁC VIÊN

1. Hoa hồng mạng lưới (%):

Là hoa hồng được chia cho mạng lưới cộng tác viên từ 1 trong 3 mức chiết khấu: chiết khấu mặc định, chiết khấu theo giá trị đơn hàng và chiết khấu theo giá bán.

(chỉ được nhận khi đơn hàng xác thực thành công)

Ví dụ:

Ví dụ ta có 3 cấp CTV

CấpMô tảHoa hồng
1A là người bán50%
2B mời  A làm CTV30%
3C mời B làm CTV20%

Đơn hàng 10 triệu được chiết khấu 20% là 2 triệu

A nhận được = 2tr * 50% = 1tr

B nhận được = 2tr * 30% = 600k

C nhận được = 2tr * 20% = 400k

Lưu ý: trong trường hợp đặc biệt là B và C không tồn tại, tức A vào hệ thống mà không qua bất kỳ ai giới thiệu thì đơn hàng này chỉ chi 1tr cho A, số tiền còn lại sẽ không thuộc về bên nào.

2. Hoa hồng Đầu mối ($):

Là hoa hồng tối đa được chi trả cho cộng tác viên trực tiếp bán hàng cho Khách hàng mua hàng lần đầu hay Khách hàng cũ thì tùy vào doanh nghiệp cấu hình. Hoa hồng này không chia cho mạng lưới mà chỉ chi cho duy nhất cho Cộng tác viên trực tiếp bán hàng.

(chỉ được nhận khi đơn hàng xác thực thành công, Hoa hồng này phải là số tiền).

Ví dụ:

Hoa hồng đầu mối là: 10k 

CTV A giới thiệu Khách Hàng X. Khách hàng X lần đầu tiên mua hàng trên Nhà Cung Cấp này mà do A giới thiệu. 

=> A được nhận 10k tiền hoa hồng.

3. Hoa hồng trọn đời:

Hoa hồng được tính cho cộng tác viên khi khách hàng của cộng tác viên đó mua hàng lặp lại, mặc dù khách hàng đó có truy cập từ bất cứ link giới thiệu của cộng tác viên nào khác

Khi hoa hồng này được tắt thì mọi giao dịch sau đó sẽ ghi nhận cho người trực tiếp bán hàng.

Ví dụ :

CTV A giới thiệu Khách Hàng X mua hàng

Sau đó Khách hàng X mua hàng lặp lại từ link của CTV B nhưng hoa hồng vẫn được khi nhận cho CTV A, Người B có được nhận tiếp hoa hồng hay không do doanh nghiệp cấu hình

Doanh nghiệp sẽ chọn thời gian áp dụng hoa hồng trọn đời này và theo điều kiện thời gian kết thúc, theo số lượng đơn sau đó hoặc áp dụng trong một khoảng thời gian

Ví dụ:

Ngày kết thúc: thời gian kết thúc hoa hồng trọn đời là 11/6/2022

3 điều kiện để cộng tác viên được hưởng hoa hồng trọn đời

+ Chọn hoa hồng trọn đời: nhóm cộng tác viên được chọn ở trên hưởng hoa hồng trọn đời cho đến khi hết thời gian áp dụng là 11/6/2022

+ Đăng ký theo số đơn: ví dụ doanh nghiệp cấu hình cộng tác viên được hưởng hoa hồng trọn đời 3 đơn liên tiếp. Tức là từ thời điểm hiện tại đến ngày kết thúc hoa hồng trọn đời (11/6/2022), cộng tác viên được hưởng hoa hồng trọn đời của 3 đơn, những đơn sau thời gian kết thúc thì không được tính hoa hồng trọn đời

+ Đăng ký theo khách hàng mua: Cộng tác viên sẽ được nhận hoa hồng trọn đời khi khách hàng của cộng tác viên mua hàng lặp lại trong thời gian mà Cộng tác viên được hưởng hoa hồng trọn đời.

Ví dụ: Doanh nghiệp cấu hình cho cộng tác viên được hưởng hoa hồng trọn đời 2 tháng, 2 tháng này sẽ bắt đầu tính khi khách hàng mua hàng lần đầu tiên.
Ngày 11/1 khách hàng mua đơn hàng đầu tiên, cộng tác viên được hưởng hoa hồng trọn đời. Và trong 2 tháng tiếp (đến 11/3) nếu khách hàng mua hàng tiếp thì cộng tác viên tiếp tục được hưởng hoa hồng. Và Anh, Chị lưu ý điều kiện là phải trước ngày kết thúc áp dụng hoa hồng trọn đời là 11/6

Trường hợp Doanh nghiệp cấu hình ngày kết thúc hoa hồng trọn đời là 11/2/2022, điều kiện cộng tác viên được hưởng hoa hồng trọn đời 2 tháng vẫn như trên. Khi đó cộng tác viên chỉ được hưởng hoa hồng cho đơn hàng lặp lại từ ngày 11/1 – 11/2

4. Hoa hồng thưởng

 Là hoa hồng được thưởng thêm vào cuối kỳ khi một Cộng tác viên nào đó đạt KPI về Doanh thu, đầu mối hoặc đơn hàng đề ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Doanh nghiệp sẽ cấu hình theo các điều kiện

  • Doanh thu (%/$)
  • Số lượng đơn ($)
  • Số lượng KH mới ($)
  • Số lượng CTV cấp dưới ($)
  • Số lượng lưu lượng click ($)

Ví dụ: Từ ngày 1/1/2021 đến 30/1/2021 Nếu tổng doanh thu của một CTV bất kỳ đạt được theo bảng sau sẽ được nhận thêm hoa hồng

MinMaxHoa hồng
100tr200tr1%
201trVô cùng2%

Cộng tác viên A bán được 150tr trong khoảng thời gian trên và anh ấy được nhận thêm 1% tức 1,5tr vào cuối kỳ khi Doanh nghiệp xác nhận hoa hồng này.

5. Hoa hồng ưu tiên:

Doanh nghiệp có thể tạo nhóm các cộng tác viên bất kỳ để thưởng thêm % cho họ để khích lệ họ trong việc bán hàng. Cộng tác viên thuộc nhóm này sẽ được cộng thêm hoa hồng khi có đơn hàng hoàn thành và không chi trả cho mạng lưới của họ. 

Ví dụ: Từ ngày 1/1/2021 đến 30/1/2021

Nhóm Chiến Binh A sẽ được nhận thêm 2% hoa hồng khi có đơn hàng thành công gồm các thành viên sau: Quốc, Lâm, Khang.

Doanh nghiệp chiết khấu 20% cho người bán

Lâm bán được đơn hàng 10 triệu và nhận được 20% mức chiết khấu là 2tr.

Lâm nhận được thêm 2% trên đơn hàng 10tr là 200k

Trên đây là 5 CHÍNH SÁCH HOA HỒNG4 LOẠI HOA HỒNG ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG CỘNG TÁC VIÊN

CHÚC ANH/CHỊ ÁP DỤNG YBAI THÀNH CÔNG

YBAI AFFILIATE

YBAI không phải chỉ là một dự án, nó là tình yêu, tâm huyết và sự nỗ lực của đội ngũ MODORO cho sứ mệnh số hoá 10,000 doanh nghiệp Việt.

Tầm nhìn

1,000,000 Affiliates​

10,000 Vendors​

Về chúng tôi

@2021 – All Right Reserved by MODORO
Giấy phép kinh doanh số 4201 768 504 cấp ngày 22/11/2017 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Khánh Hoà, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 06/03/2019.