[YBAI V3.6] Nâng tầm cá nhân hoá thương hiệu với Email và Plugin riêng - YBAI AFFILIATE