Ảnh thành viên
  • Trịnh Văn Thạch
  • Điện thoại di động:0933107567
  • Địa chỉ:21A/E4,KDC Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
  • Địa điểm:Bình Dương, Vietnam