Điểm BAI là gì?

Đơn vị bai:

Bai là đơn vị tính điểm thưởng cho các hoạt động của thành viên trên Ybai.vn

Các thành viên có thể sử dụng điểm này để:

  1. Đưa tin lên top 1 của phần tìm kiếm ngay thời điểm thực hiện lệnh.
  2. Đặt tin VIP nổi bật trên hệ thống

Giá trị chuyển đổi:

  1. Bạn được tặng 300 BAI sau khi đăng ký tài khoản thành công
  2. Thưởng 15 BAI cho người dùng mồi khi đăng tin trên Ybai.vn 
  3. Dùng 150 BAI để đặt tin VIP nổi bật trên hệ thống
  4. Dùng 30 BAI để đưa tin lên top 1 trang tìm kiếm

Làm thế nào để có BAI:

Hiện tại Ybai không cung cấp dịch vụ mua bán BAI.


Số BAI bạn có được phụ thuộc vào việc sau đây:

  1. Số lượng bài viết của bạn.
  2. Tham gia các chương trình trò chơi, khuyến mãi của Ybai.vn
  3. Được thưởng BAI theo các chương trình dành riêng cho đối tác.